جستجوی پزشکان

خدمات پرستاری در منزل

پنج شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴

خدمات پرستاری در منزل

انجام کلیه خدمات پرستاری در منزل از قبیل :

تزریقات در منزل

پرداخت آنلاین

پانسمان ساده در منزل

پرداخت آنلاین

پانسمان زخم بستر در منزل

پرداخت آنلاین

سوندگذاری در منزل

پرداخت آنلاین

کشیدن بخیه در منزل

پرداخت آنلاین

گذاشتن لوله معده در منزل

پرداخت آنلاین