جستجوی پزشکان

خدمات ما

سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۴

خدمات شفا شامل : ویزیت پزشک متخصص ویزیت پزشک عمومی کلیه خدمات پرستاری سونوگرافی رادیولوژی نوار قلب انجام آزمایش خون فیزیوتراپی کاردرمانی گفتاردرمانی و …….